Snímek je z nedělní vlastivědné vycházky z Bošilce na Českobudějovicku. Cesta byla dlouhá 12 km a měla celkem 15 zastavení s odborným výkladem. Dny lidové architektury bývají vyhlášeny celostátně a jejich cílem a smyslem je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství, které je i přes značný úbytek v minulých desetiletích stále početnou a důležitou složkou našeho venkova.

Stanislav Kovář