Do naší mateřské školy nám paní ředitelka zakoupila interaktivní počítač 3 Box, který se používá k interaktivní výuce dětí. Ty se tak mají možnost vzdělávat hravou formou a také se učí počítač ovládat. V počítači jsou nainstalovány aplikace, které se zaměřují na početní, rozumové i jazykové dovednosti. Využití tohoto zařízení je rozsáhlé a děti zábavná výuka velice baví.

Hedvika Vyhnalová, vyučující MŠ Žimutice