"Po vzoru našich předků a starého hesla dobrovolných hasičů: Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, se kromě plnění své bezpečnostní úlohy, snažíme pořádat různé kulturní či společenské akce a být tak obci a našim spoluobčanům obecně a po všech stránkách prospěšní,“ sdělil starosta Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Chlumec Jaroslav Chytráček.
Zdejší SDH má necelé tři desítky členů, ale díky těsné a logické spolupráci se sborem v Olešníku, může využívat zázemí svých mnohem početnějších kolegů ve spádové obci a dále se rozvíjet. Olešník má spolu se svými dvěma místními částmi, Chlumcem a Novou Vsí, cirka 800 obyvatel. Jeho sbor dobrovolných hasičů je tak jedním z nejpočetnějších v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Hasičem je zde téměř každý čtvrtý obyvatel. Ve zdejším sboru lze nalézt celé rodiny napříč všemi věkovými skupinami a bez ohledu na pohlaví.
„V současné době pomáháme při přípravě svých kolegů z Chlumce se založením jejich vlastní zásahové jednotky. Tím by se mimo jiné dále rozšířila akceschopnost dobrovolných hasičů na území obce Olešník a jejích místních částí. Zatím jsou Chlumečtí součástí naší zásahové jednotky,“ uvedl jeden z příkladů spolupráce starosta SDH Olešník Milan Dvořák.
Dobrovolným hasičům se v Olešníku opravdu dlouhodobě daří. „Obec a hasiči jedno jest. Navzájem si vycházíme vstříc a spolupracujeme. Důležité je, že se na ně můžeme vždy spolehnout. A to nejen v době krizí, například povodní, ale i v dobách klidných při zajištění běžného chodu obce. Ve sboru máme téměř třicítku dětí, což je i skvělým příslibem do budoucna,“ zdůraznil starosta Olešníku Milan Kotýnek.
Připomněl, že v minulých letech se díky podpoře Jihočeského kraje a Jaderné elektrárny Temelín obci podařilo výrazně zkvalitnit vybavenost zásahové jednotky i celého sboru dobrovolných hasičů. Například v závěru roku 2014 obec dokončila modernizaci a rozšíření požární zbrojnice. Na její rekonstrukci a dostavbu za přibližně 3,6 miliónu korun získala milión od ČEZ a 250 tisíc korun od Jihočeského kraje. Vedle toho pravidelně čerpá příspěvky Skupiny ČEZ v rámci Oranžového roku na podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit v obci, tedy i na závody hasičů.
Obec Olešník, dříve Volešník, se nachází v okrese České Budějovice zhruba osm kilometrů severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Součástí Olešníku s 800 obyvateli jsou místní části Nová Ves a Chlumec.

Petr Pokorný