V roce 2002 postihla jedna z největších povodní také město Veselí nad Lužnicí. Tehdy vznikla myšlenka postavit náhradní ubytování pro obyvatele, zejména seniory, kteří v důsledku povodní přišli o svůj domov. Za významné finanční pomoci sponzorů z Čech i zahraničí (Deutscher Caritasverband Freiburg, Charita diecéze Bolzano, nadace Renovabis aj.) a státu byla v roce 2004 zahájena výstavba třípodlažního penzionu pro seniory – 24. října posvětil tehdejší biskup Mons. Jiří Paďour základní kámen.

Jako pobytové zařízení sociální služby byl Dům sv. Františka slavnostně otevřen 10. listopadu 2005, den na to se pak nastěhovali první obyvatelé. V roce 2007 došlo s novou legislativou ke změně typu sociální služby na chráněné bydlení pro seniory a zdravotně postižené, od roku 2018 se charitní chráněné bydlení s celkovou kapacitou 38 klientů zaměřuje primárně na osoby se zdravotním postižením nad 30 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení a jejich zdravotní stav vyžaduje asistenci jiné osoby.

V Domě sv. Františka našli domov také aktuálně tři duchovní se zdravotním omezením. Obyvatelé Domu sv. Františka se mohou účastnit různých aktivizačních činností, včetně těch tvůrčích, výletů, besed, kulturních akcí. Kolem domu je velká oplocená zahrada s lavičkami pro odpočinek i relaxaci, jež byla v roce 2019 revitalizována. Klienti zde v rámci aktivizace vysázeli ovocné keře, které několikrát v týdnu opečovávají. Nechybí také pravidelné bohoslužby v kapli zasvěcené sv. Františkovi, o kterou se v charitním domě zasadil P. Hugo Pitel, bývalý prezident českobudějovické diecézní Charity.

Z dřívějších skladovacích prostor díky podpoře sdružení Cesta 121, biskupství v Řezně, bratra zemřelého biskupa Mons. Jiřího Paďoura a dalších dobrodinců vzniklo v roce 2015 důstojné místo pro bohoslužbu. Celodenní oslava k 15letému výročí Domu sv. Františka měla být zahájena v sobotu 10. října 2020 od 10 hod. mší svatou s Mons. Vlastimilem Kročilem, biskupem českobudějovickým. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a zpřísněným hygienickým opatřením ale musela být zrušena. Ve čtvrtek 8. října se v kapli v Domě sv. Františka konala pouze komorní mše svatá. P. Jan Skibiński, duchovní správce veselské farnosti, se přimlouval a pomodlil za všechny obyvatele a současné i bývalé zaměstnance chráněného bydlení. Ředitel diecézní Charity Jiří Kohout společně s vedoucí služeb Střediska DCHCB Petrou Brychtovou předali kytici s 15 růžemi pracovnici Janě Komardinové (uprostřed úvodní fotografie), která v Domě sv. Františka pracuje již patnáctým rokem.

Martina Nováková