Energie a civilizace v Českých Budějovicích je unikátní aktuální exteriérová výstava, která ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Do 16. srpna 2022 je v noci nasvícená a volně přístupná na náměstí Přemysla Otakara II.

 Udržitelná budoucnost – aktuální téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem ENERGIE A CIVILIZACE. K vidění je od 27. července na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. Zdarma ji návštěvníci uvidí do 16. srpna 2022.

Výstava „Energie a civilizace“, která volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukázala již při svém vzniku v roce 2020,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog.

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Ve čtvrtek 24. února jsme se probudili do noční můry. Rusko vyhlásilo válku demokratickému světu. Aby se tato noční můra neopakovala, musíme minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku a kompletně změnit naše přemýšlení o energetice. Výstava Energie a civilizace nám může ukázat cestu,“ říká Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

České Budějovice čeká nahrazení fosilních paliv lokálními obnovitelnými zdroji v modernizované teplár

Město České Budějovice investuje do moderních technologií. Nahrazuje fosilní paliva bezemisními a lokálními obnovitelnými zdroji energie. Připojením horkovodního napaječe z JE Temelín do rozvodné soustavy teplárny se navíc sníží přibližně o třetinu závislost na hnědém uhlí. Po zapojení nového kotle na spalování dřevní štěpky a výstavbě zařízení na energetické využívání odpadů, přestane město zcela využívat spalování uhlí. Tím se zlepší kvalita ovzduší a sníží se vypouštěné množství skleníkových plynů. „V různých podobách provází energie lidstvo celá staletí. Bez ohledu na to, zda ji člověk využíval pro vytápění, ohřev, pohon strojů či ovládání zařízení, vždy musel vycházet ze zdrojů, které znal a měl k dispozici. Postupem času si začal uvědomovat, že je na nich čím dál víc závislý, a že jsou mezi nimi i ty, které jednou dojdou. I proto hledá lidstvo „nevyčerpatelné“, tedy obnovitelné zdroje, které by zapojilo do své stále stoupající energetické spotřeby. České Budějovice jsou v tomto ohledu na dobré cestě. Městskou teplárnou připravované zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) bude pro výrobu tepelné energie využívat především směsný komunální odpad, který zůstal po primárním vytřídění v domácnostech a firmách. Plánované moderní zařízení přispěje k dekarbonizaci výroby elektřiny, tepla či chladu a zároveň posílí a nastartuje cirkulární ekonomiku v Jihočeském kraji,“ říká Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice.

Mezi zajímavosti expozice patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let v lokalitě Oklo v Africe.

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, producentka výstavy.

Hana Tietze