Děti nacvičovaly způsobné chování a používání zdvořilostních frází v konkrétních situacích. Ve třídě trénovaly šerm s molitanovými meči, osahaly si také makety středověkých mečů a vyrobily si vlastní rytířskou přilbu z papíru. Na školní zahradě si poté v rámci rytířských her, mohly vyzkoušet lukostřelbu a cval na dřevěném koni.

V závěru týdne si děti prohlédly některé státní symboly – velký státní znak a vlajku, kterou si následně namalovaly vodovými barvami. Nechyběl ani poslech české státní hymny Kde domov můj, kterou si děti nejčastěji spojovaly se sportovními událostmi. Zbývá jen dodat, že zajímavým zjištěním bylo pro děti také to, že svatého Václava mohou vidět nejen na Václavském náměstí, ale také na dvacetikoruně, kterou už většina z nich dobře zná a za kterou se dá pořídit třeba výborná zmrzlina.

Výuka v přírodě

Během páteční odpolední výuky výtvarné výchovy jsme se přemístili z budovy školy na nedalekou školní zahradu, kde jsme v novém altánu malovali na obří dýně. Vybavili jsme se školními barvami, štětci, paletami, ubrusem a dalším potřebným materiálem ke tvoření. Podzimní počasí nám přálo, a tak žáci 4. a 5. ročníku mohli naplno popustit uzdu své fantazie. Využili jsme skupinové práce daných ročníků, kde jsme se učili vzájemné spolupráci a komunikaci. Čas utekl tak rychle, že dokončení výzdoby dýní k Halloweenu zbylo na školní družinu, která se takto aktivně zapojila. Po skončení prací vše pečlivě uklidili a umístili výrobky k hlavním vchodovým dveřím. Na parapetu v šatně již nás vítají netopýři ze šišek, takže vlastní oslavě Halloween party koncem října nestojí nic v cestě.

Výlov rybníka Munický v Hluboké nad Vltavou
Čas podzimních výlovů se blíží. Podívejte, kde budou lovit rybáři na Budějovicku

Poděkování patří paní Hajné za dodání krásných dýní. V minulém školním roce jsme je dlabali, letos jsme zvolili jinou techniku. Všem se výuka v přírodě líbila, takže se těšíme na podobné zpestření například v hodinách českého jazyka při četbě knih nebo zpěv v hudební výchově.

Pavlína Drnová, Dana Ryšlavá a Iva Legátová, ZŠ a MŠ Žimutice
Autorkám děkujeme za příspěvek