Hravou formou jsme soutěžili ve skupinách i jednotlivcích. Sbírali jsme odpad a skládali jej do správných kontejnerů, řadili okruh obrázků podle posloupnosti zpracování. Vyrobili si plakát, který jsme si přivezli do školy na výstavku. Na závěr jsme si prohlédli celý objekt přírodovědné stanice. Zájem byl hlavně o plazy či venkovní zvířata v kotcích, která si žáci mohli volně pochovat – králíky či morčata. Poděkování patří paním lektorkám, které se nám se zápalem pro věc věnovaly.

V polovině září jsme se vydali do Horažďovic na exkurzi, kterou pořádala organizace PROUD Podbradský mlýn.V polovině září jsme se vydali do Horažďovic na exkurzi, kterou pořádala organizace PROUD Podbradský mlýn.Zdroj: Dana Ryšlavá

Celá akce v rámci environmentální výchovy byla hrazena z grantu Jihočeského kraje, z velké části byly uhrazeny náklady na dopravu.

A jaké byly nejčastější pocity žáků: Nejvíce se všem líbilo vlastní vyrábění a to, že si mohli pohladit pomalu všechna zvířata.

Text a foto: Dana Ryšlavá – vyučující ZŠ a MŠ Žimutice