V případě telefonické komunikace prosíme daňové poplatníky, pokud to bude možné, aby si předem připravili e-mail, přes který bude možná emailová komunikace se správcem daně. Na tento e-mail správce daně v případě potřeby zašle návrh podání (předvyplněné přiznání), odpověď na dotaz nebo požadované informace.

Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.

ÚP v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 1/5, České Budějovice                      387 723 239                      387 723 240

ÚP v Týně nad Vltavou, Nádražní 235, Týn nad Vltavou                                     387 722 242

ÚP v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, Český Krumlov                                      380 760 358                      380 760 368

ÚP v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, Jindřichův Hradec                              384 353 408                      384 353 319

ÚP v Třeboni, Vrchlického 47, Třeboň                                                                384 752 333                      384 752 362

ÚP v Písku, Nábřeží 1. máje, Písek                                                                    382 750 444                      382 750 455

ÚP v Milevsku, Za Radnicí 12, Milevsko                                                              382 566 444                      382 566 455

ÚP v Prachaticích, Vodňanská 376, Prachatice                                                    388 371 367                       388 371 306

ÚP ve Vimperku, 1. máje 200, Vimperk                                                             388 451 354

ÚP ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice                                                 383 363 437                       383 363 374

ÚP v Táboře, Budějovická 2923, Tábor                                                                381 480 342                      381 480 442

ÚP v Soběslavi, Wilsonova 113, Soběslav                                                            381 545 345                       381 545 351

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.

Pracovníci správce daně se budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat daňové veřejnosti každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:30 hod.
 

 Dotazy lze zařadit do tří okruhů:

1.       Obecné dotazy:

Nevíte, kdy Vám vzniká povinnost podat a jakými způsoby lze podat daňové přiznání, kde naleznete tiskopisy pro podání daňového přiznání?

V případě obecných dotazů poplatníkům doporučujeme, aby si nejprve zkusili najít odpověď na svou otázku na odkazu: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Nejcastejsi-dotazy-na-dani.z-nemovitych-veci-2021.pdf, na němž jsou zodpovězeny nejčastější dotazy na dani z nemovitých věcí.

2.       Dotazy týkající se územního pracoviště, na které má poplatník své daňové přiznání podat. Nevíte, na jaké územní pracoviště podat daňové přiznání?

Seznam finančních úřadů a jim náležících územních pracovišť je zveřejněn na internetové adrese https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy. V případě nejasností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc. Na tomto odkazu lze nelézt číslo na podatelnu Vašeho finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady.

3.       Dotazy na konkrétní informace ke konkrétnímu daňovému přiznání:
Vyplňujete daňové přiznání a nevíte si rady, potřebujete zkontaktovat svého správce daně?

Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít elektronický formulář.

a)      Doporučujeme daňové přiznání k dani z nemovitých věcí vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání (EPO) na internetových stránkách https://www.daneelektronicky.cz v sekci elektronická podání pro finanční správu – elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně. Uvedená aplikace obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Daňové přiznání je možné prostřednictvím této aplikace vyplnit a odeslat příslušnému finančnímu úřadu. Pokud nemáte uznávaný elektronický podpis či datovou schránku, můžete z aplikace EPO daňové přiznání vyexportovat do formátu PDF a vytisknout na tiskárně. Poté stačí přiznání pouze vlastnoručně podepsat a odeslat příslušnému správci daně.

 Jana Králová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj