Z původního záměru navázat aktivní spolupráci dvou tří venkovských spolků se nakonec stalo setkání jejich zástupců hned z pěti okresů. Nejvíce z Českobudějovicka, nechybí však ani subjekty z Českokrumlovska, Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Táborska. Nově vzniklá platforma Fórum venkovských spolků 2024 je tak jedinečnou příležitostí, jak na jednom místě prezentovat pestrou činnost hned jedenácti spolků působících na venkově. Záměrem je výměna a sdílení zkušeností pro budoucí spolupráci a širší diskuse nad problémy, s nimiž se aktéři často potýkají. Venkovský spolek není jako pojem nikde definován a jeho postavení je často vystaveno tlaku zájmu samospráv, politických rozhodnutí nebo odlišného vnímání veřejností. Spektrum činností, v naprosté většině vyvíjených ve volném čase a na úkor soukromých zájmů a povinností, je přitom u těchto organizací velice pestré. Navíc výrazně působí na veřejný neziskový prostor, který zlepšují hlavně proto, že chtějí. I z toho důvodu není konání tohoto spolkového dne uzavřené. Přijít může kdokoliv, určitě je z čeho vybírat.

close Z činnosti venkovských spolků. info Zdroj: Spolek pro Hůrky a venkov zoom_in Z činnosti venkovských spolků.

Zástupci všech jedenácti vesnických spolků jsou připraveni seznámit přítomné se svou činností. Dva z nich, folklórní soubory Javor a Doudlebánek, navíc obohatí prezentaci také o vlastní hudební vystoupení. Program doplní tři odborné příspěvky na téma lidové zvyky, historie a vesnické knihovny, které přednesou etnograf Jan Šimánek z Jihočeského muzea, archivář Daniel Kovář z českobudějovického okresního archivu a knihovnice Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny. Úvodní slovo pronese Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a František Talíř, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje, který celou akci osobně zaštítil. Nakonec, byl to právě on, který tento nápad s nadšením podpořil jako první už začátkem roku. Záštitu poskytlo i Ministerstvo kultury České republiky. Fórum venkovských spolků 2024 je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.

close Kompletní program. info Zdroj: Spolek pro Hůrky a venkov zoom_in Kompletní program.

Je potěšující, že Fórum venkovských spolků nalezlo pochopení jak u samotných aktérů, tak u odborných institucí, s nimiž organizující Spolek pro Hůrky a venkov dlouhodobě spolupracuje. Bez povšimnutí ho neponechali ani sponzoři a zástupci veřejného života, a tak je tu naděje, že fenomén venkova ve spojení se spolkovou činností bude rezonovat napříč společenským spektrem i napříště. A že nezůstane jen u setkání jediného. Kdo ví, třeba právě v Hůrkách vznikne letos v červnu platforma, na níž bude možné stavět onu lepší společnost, po které všichni voláme. Žijeme přece venkovem a víme, že jeho potenciál je naším společným bohatstvím.

Aleš František Plávek