Bez elektřiny se stále ještě musí obejít 840 milionů lidí z celkových 7,7 miliard obyvatel Země. Tento stav není udržitelný a světová populace se navíc rozrůstá o zhruba 82 milionů lidí ročně. Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu. Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba jaderné energie zase klade vysoké nároky na bezpečnost. Hledají se možnosti úspor a především nová technologická řešení např. pro skladování elektřiny ve velkém nebo recyklace vyhořelého jaderného paliva. Součástí přednášky byly také praktické ukázky s fotovoltaickým zařízením nebo pokus s radiometrem. 

V důsledku koronavirové pandemie jsou nyní školy zavřené, program ale pokračuje on-line. Školy, které mají zájem  zapojit se do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu
o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606 472 428.