Měli jsme štěstí, vzhledem k vládním nařízením, že jsme vystupovali v 5 hodin odpoledne. Kulturní pásmo složené z vánočních koled, písní, sólových vystoupení na hudební nástroje, tanců a recitace si připravili děti a žáci naší ZŠ a MŠ Žimutice. Poté měla sólo naše bývalá žákyně Nikola Vrzáková. Letošní novinkou bylo i pěkné kryté pódium, ze kterého bylo vidět na účinkující ze všech stran.

Počasí bylo opravdu adventní, atmosféru umocňoval poletující sníh. Poděkování patří nejen všem vystupujícím, ale i dobrovolným hasičům SDH Žimutice. Zvukové zázemí zajistil pan Barbulák. O občerstvení se postaralo místní pohostinství. Zájem všech budil i živý betlém.

Vánoční strom byl rozsvícen za pomoci hlasitého zvonění všech, kteří si s sebou přinesli zvoneček. Všem byly popřány šťastné a veselé Vánoce prožité ve zdraví.

Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice