V 9 hodin jsme se všichni přesunuli do prostoru víceúčelového hřiště a parkoviště. Na jednotlivých stanovištích jsme plnili rozmanité úkoly. Seznámili jsme se se všemi složkami Integrovaného záchranného systému a jejich činnostmi. Rozdělili jsme se na 3 skupiny – MŠ, I. třída (1. a 2. ročník) a II. třída (3., 4. a 5. ročník).

Abychom byli připraveni, dopředu jsme v hodinách výtvarné výchovy vypracovávali 4 pracovní listy propojené s prvoukou. Zaměřili jsme se na pojmy: evakuace, evakuační zavazadlo, únikový východ ze školy nebo jak se chovat v případě požáru.

Ve škole si žáci 3., 4. a 5. ročníku zahráli na novináře. Výsledky jejich snažení si můžete přečíst:

3. ročník

Na hasičích se nám líbilo, jak jsme hasili hasičským přístrojem oheň nebo shazovali plastové lahve. Zajímavý byl i slalom na koloběžkách. Skládali jsme obří puzzle na čas.

4. ročník

1. stanoviště: hašení ohně hasícím přístrojem a stříkání ze džběrových stříkaček

2. stanoviště: oblékání magnetických panáčků s čísly na tísňovou linku

3. stanoviště: skládání puzzle z kartiček

4. stanoviště: házení kroužků na terč

5. stanoviště: balení evakuačního zavazadla

6. stanoviště: jízda slalomu na koloběžkách

7. stanoviště: skládání obřího puzzle na čas

8. stanoviště: oblékání do hasičské výstroje a prolézání tunelem s motáním hadic

5. ročník

Zaujalo mne i vyprávění o tom, co hasiči dělají a jak zachraňují lidské životy nebo zvířata.

Jak je vidět, dopoledne bylo poučné. Chtěli bychom moc poděkovat hasičům za perfektní organizaci a spoustu dárků, které jsme dětem i žákům předali.

Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice