„Myšlenka založit v Olešníku hasičský sbor vznikla po požáru stodoly u Tůmů již v roce 1898, nicméně k oficiálnímu založení došlo až roku 1901, kdy měl sbor 23 členů činných a 11 přispívajících a zakládajících. I tak ale zůstává jedním z nejstarších hasičských sborů v širém okolí, neboť dříve byly založeny pouze ve Dřítni, Chlumci a Zbudově,“ uvedl starosta SDH Olešník Milan Dvořák.

O rok starší hasičský sbor z Chlumce přitom vlastně patří „do rodiny“. Chlumec je totiž vedle Nové Vsi další místní částí Olešníku. Chlumečtí hasiči tak nejenže využívají zázemí svýcg lépe vybavených kolegů, ale jsou také nedílnou součástí jejich zásahové jednotky.

Od doby, kdy hořela stodola u Tůmů, se toho hodně změnilo. „Dnes máme 167 členů, což nás řadí mezi největší sbory dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji,“ konstatoval velitel SDH Olešník František Mádl.

Přičte-li se k tomuto číslu ještě přibližně třicítka členů sboru v Chlumci a výsledek se porovná s faktem, že Olešník má spolu se svými místními částmi Chlumcem a Novou Vsí cirka 800 obyvatel, pak je nad slunce jasné, že dobrovolným hasičem je zde každý čtvrtý obyvatel obce. Ve zdejším sboru jsou navíc často zastoupeny i celé rodiny napříč generacemi a bez ohledu na pohlaví. Samostatné družstvo žen zde vzniklo už v roce 1991.

V požárním sportu tak dnes Olešník dokáže díky své široké členské základně obsadit všechny soutěžní kategorie. Jeho týmy jsou nejen velice aktivní, ale i velmi úspěšné. Výčet úspěchů zdejšího SDH od dětí po dospělé by byl skutečně velmi dlouhý. Obec hasiče podporuje a hasiči ji skvěle reprezentují. A nejen to.

„Obec a hasiči jedno jest. Navzájem si vycházíme vstříc a spolupracujeme. Důležité je, že se na ně můžeme vždy spolehnout. A to nejen v době krizí, například povodní, ale i v dobách klidných při zajištění běžného chodu obce. Ve sboru máme i čtyři desítky dětí, což je i skvělým příslibem do budoucna,“ zdůraznil starosta Olešníku Milan Kotýnek.

Nakolik pomohl zdejším hasičům v rozvoji jejich patron Svatý Florián, se lze jen dohadovat. Jisté ale je, že jim významně pomohlo partnerství obce s nedalekou temelínskou elektrárnou. Díky podpoře Jihočeského kraje a Jaderné elektrárny Temelín se obci podařilo výrazně zkvalitnit vybavenost zásahové jednotky i celého sboru dobrovolných hasičů. Například v závěru roku 2014 obec dokončila modernizaci a rozšíření požární zbrojnice. Na její rekonstrukci a dostavbu za přibližně 3,6 miliónu korun získala jeden milión korun od Skupiny ČEZ a 250 tisíc korun od Jihočeského kraje.

Obec Olešník, dříve Volešník, se nachází v okrese České Budějovice zhruba osm kilometrů severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Součástí Olešníku s 800 obyvateli jsou místní části Nová Ves a Chlumec.

Starosta obce Olešník Milan Kotýnek a velitel SDH Olešník František Mádl