Velká cena je série soutěží, která se zpravidla koná v období od května do konce září pod hlavičkou Okresního sdružení hasičů ve dvanácti různých obcích českobudějovického okresu. Na galavečeru bylo oceněno 13 soutěžních družstev, z toho 8 týmů mužů a 5 týmů žen. 

Po roční přestávce, zaviněnou pandemickou situací a s tím spojenými opatřeními, se sezona hasičských soutěží opět rozběhla. Letošní ročník vyhráli muži ze Střížova před hasiči z Pištína a Nedabyle. Mezi ženami opět kralovaly hasičky ze Strážkovic, které tak obhájily vítězství z roku 2019. Na druhém místě skončily ženy z Olešníka a třetí místo obsadily hasičky z Hosína.

Závěrečného vyhodnocení se kromě soutěžních týmů zúčastnili i představitelé Okresního sdružení hasičů v čele s jeho starostou Jiřím Žižkou, jeho 1. náměstkem Stanislavem Klikou a členy výkonného výboru Václavem Maruškou a Jaroslavem Klečkou.

Ani letos nebylo porušeno pravidlo a mezi hasiče opět zavítal člen statutárního orgánu NADACE ČEZ František Lust. Právě Nadace ČEZ je jedním z největších podporovatelů jihočeských dobrovolných hasičů. Díky jejich finančním prostředkům můžeme obnovovat sportovní náčiní nejen pro mladé hasiče, ale i pořizovat vybavení sborů dobrovolných hasičů, jako jsou požární stříkačky, elektrocentrály, hadice, kalová a plovoucí čerpadla apod. Toto vybavení poslouží nadále i široké veřejnosti v případě živelních pohrom a mimořádných událostí.

Závěrem patří velký dík i hasičům z Mydlovar za přípravu a organizační zabezpečení slavnostního večera.

Za článek a fotky děkujeme Iloně Hrubešové z SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje