Kniha Chór a disonance. Česká literatura 1947‒1963 získala cenu Magnesia Litera 2023 v kategorii Litera za naučnou literaturu. Kniha je volným pokračováním předchozí třísvazkové řady Dějiny nové („nové“) moderny a součástí dlouhodobého projektu Centra pro výzkum novější české literatury a literární teorie Filozofické fakulty JU. Cenu převzal Vladimír Papoušek.

Autorský tým, který tvoří literární a umělečtí historici a teoretici z filozofických fakult Jihočeské a Karlovy univerzity v čele s profesorem Vladimírem Papouškem, zvítězil s knihou Chór a disonance v kategorii Litera za naučnou literaturu českého literárního ocenění Magnesia Litera. Posláním této ceny, kterou od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera, je podpora a popularizace kvalitních knih. Kolektivní monografie Chór a disonance vyšla na konci roku 2022 pod nakladatelstvím Akropolis (Filip Tomáš) ve spolupráci s Centrem pro výzkum novější české literatury a literární teorie Filozofické fakulty JU. O grafickou úpravu se postaralo studio Stará škola. Autory z Filozofické fakulty JU jsou Vladimír Papoušek, Ondřej Pešek, Michal Bauer a David Skalický.

Kniha Chór a disonance
Proměna společenské a kulturní atmosféry po státním převratu v únoru 1948 se promítla i do svébytné sféry literatury v celé její roli a šíři zájmu. Autoři této úctyhodné monografie uvedli kulturní a ideové souvislosti doby do širšího kontextu. Vznikla tak přínosná mezioborová syntéza, svědectví o celospolečenské manipulaci ve jménu socialistického realismu a vize lepší beztřídní společnosti. Zájem autorů se soustředí nejen na oficiální literaturu a její tvůrce, ale všímá si i aktivit vzdorujících jedinců či skupin, které usilovaly o svobodný projev a autonomní tvůrčí gesto. Není přitom opomenuta ani proměna jednotlivých literárních žánrů – lyriky, epiky a dramatu.

Štěpán Kuděj, Jihočeská univerzita

Autorovi děkujeme za příspěvek.