Na galavečeru bylo celkem oceněno 20 soutěžních družstev, z toho 12 týmů mužů a 8 týmů žen.

Velká cena je série soutěží, které se v období od května do října konají ve dvanácti různých obcích českobudějovického okresu.

Závěrečné vyhodnocení proběhlo za účasti vzácných hostů – Ing. Františka Lusta z Nadace ČEZ, Ing. Jana Řičánka – starosty obce Hosín, Mgr. Jiřího Peška – zástupce Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích, Mgr. Jiřího Žižky – starosty OSH České Budějovice a členů výkonného výboru okresního sdružení a Okresní odborné rady soutěží.

V kategorii mužů byli v letošním ročníku nejlepší muži z Borovan „A“ před Pištínem a Střížovem, mezi ženami vyhrály hasičky ze Strážkovic před týmem Borovany „A“ a hasičkami z Olešníka.

V pátek 8. října proběhlo v kulturním domě v Hosíně slavnostní vyhlášení soutěže dobrovolných hasičů.Zdroj: Ilona Hrubešová

Závěrem si dovolujeme poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů v Hosíně a Obci Hosín za perfektní přípravu a organizační zabezpečení slavnostního večera.

Ilona Hrubešová