Bohužel nám současná zmatená a těžká situace ve společnosti nedovoluje včas vybrat dostatek peněz na toto vozidlo a pracovníci hospice na něj marně čekají již několik měsíců, aby jim pomohlo v jejich nelehké práci s těžce nemocnými a umírajícími spoluobčany. V této "Covidové" době jsou hospice, bohužel, zcela přeplněné a je v našich silách  jim pomoci, ale bez Vás to nezvládneme…

V galerii najdete maketu tohoto vozu a ceník. Zamyslete se, zda by bylo ve Vašich silách zakoupit některou z volných ploch a aby jste si sami navrhli cenu té Vámi vybrané volné plochy a náš ceník brali pouze, jako orientační. Případně je možné poskytnout příspěvek bez využití reklamy.

Moc by nám Váš příspěvek pomohl, aby jsme mohli vozidlo zdarma předat do užívání zaměstnancům hospice a aby jim toto alespoň trochu pomohlo s jejich nelehkou službou.

Vaše reklama na vozidle bude zveřejněna, dle smlouvy, nejméně 4 roky. Doufáme ve Vaší podporu, s kterou společně pomůžeme našim spoluobčanům, kteří ji potřebují a bohužel jsou ,,méně šťastni" než jsme my, zdraví a produktivní…

 

Činnosti hospiců

Hospice sv.Veroniky a sv.Víta nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby těžce nemocní nebo umírající lidé mohli prožít závěr svého života co nejlépe, doma, v kruhu svých blízkých. Poskytuje jim komplexní zdravotní, sociální a případně i psychologickou péči v těchto městech a okolí několika desítek kilometrů. Více info zde

Pacientovi garantujeme, že:

  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • osledních chvílích nezůstane osamocen
  • za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost

Naším cílem je vysoká kvalita života až do jeho přirozeného konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální a spirituální a s vděčností za život,
který mu byl dán. Vycházíme z úcty k člověku jako neopakovatelné lidské bytosti, z křesťanského pohledu na něj. Proto v hospici není a nikdy nebude umožněna euthanázie.
Domácí hospic je propojená forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní péče, poskytovaná nemocným v domácím prostředí, u nichž je předpokládaná prognóza
délky života na základě rozumného lékařského posouzení kratší, než šest měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, tj. celková léčba a péče
o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního závažného onemocnění. Zásadní je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných.

PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
člen Etické komise ministra zdravotnictví Vlády České republiky