MŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou

Po dlouhé koronavirové pauze se Indiáni, předškoláci z MŠ Hlinecká, opět shledali v hojném počtu. Podle stávajících pravidel, daných Vládou ČR, jsou prozatím v mateřské škole, kterou v běžném provozu navštěvuje kolem 150 dětí, bez mladších kamarádů. Naši malí Indiáni jsou moc stateční. Testování, které probíhá dvakrát týdně, zvládají velice dobře. 

Mezitím, co jsme se s dětmi neviděli, uběhlo mnoho dní. Děti nám vyprávěly, jak trávily čas doma, když byla školka uzavřená. Povídali jsme si o tom, jak oslavily svátky jara - Velikonoce. 

Indiáni doma nezaháleli. Byli moc pilní. Přinesli nám spousty úkolů, které doma s rodiči vypracovali - materiály pro distanční výuku ve formě pracovních listů, námětů na domácí tvoření a různé činnosti při výletech venku s rodiči nacházeli předškoláci pravidelně na webových stránkách MŠ. Tímto chceme rodičům moc poděkovat za spolupráci.

S Indiány jsme si, po jejich návratu z domova, letem světem připomněli, jak poznáme jaro. Otevřeli jsme společně nové téma, které se zabývá rodinou. Hovořili jsme o tom, co je to rodina, kdo u nás doma bydlí. Vyzkoušeli jsme si prostřednictvím pohybu některé domácí práce, praní prádla a mnoho dalšího. Vymysleli jsme si žehlící slalom. Zjistili jsme, že domácí práce nejsou hračka a měli bychom se do nich postupně zapojit, aby maminky na nás měli více času :-)  Nezůstali jsme však jen u povídání, ale pustili jsme se do tvoření. Vyrobili jsme si domeček. Všechny členy rodiny jsme si do domečku dokreslili a navzájem domečky ukázali. Každý představil svoji rodinu prostřednictvím domečku. Indiáni svoje dílo nenechali ve třídě, ale pochlubili se s ním na nástěnce. 

Mateřská škola Komenského Týn nad Vltavou

Mateřská škola s celodenním provozem se nachází v budově ZŠ Hlinecká  a je odloučeným pracovištěm MŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou. Třídu Skřítků navštěvuje 20 dětí předškolního věku a děti s odkladem školní docházky, výchovu a vzdělávání zajišťují tři pedagogické pracovnice: dvě paní učitelky a paní asistentka.

V čase uzavření MŠ z důvodu epidemie Coronaviru probíhala i u nás distanční výuka. Rodiče dostávali e-maily s náměty na tvoření a práci s dětmi, každý týden na jiné téma podle Školního vzdělávacího programu. Obsahem bylo povídání k tématu, pracovní listy, grafomotorické listy, logopedická cvičení, cvičení podle říkadel, ale i básničky a písničky, které pro děti nazpívaly paní učitelky. Od rodičů jsme dostávali zpětnou vazbu s poděkováním,  fotografie dětí při domácím tvoření a výuce, i při společných vycházkách přírodou, na kterých děti také plnily zadané úkoly. Pro zpestření domácí výuky měly děti možnost pracovat také na zadáních z interaktivních programů pro předškoláky z Barevných kamínků pro PC, chytré telefony a tablety, jejichž licenci pro ně  zakoupila naše  MŠ.

MŠ U Lípy Týn nad Vltavou

Jsme dvoutřídní MŠ, jediná z odloučených pracovišť na levém břehu řeky Vltavy. Dvoupodlažní budova má v každém patře 1 třídu s veškerým zázemím a je obklopena krásnou rozlehlou zahradou v přírodním stylu (vybudovanou v letech 2019-20 s aktivní účastí dětí i rodičů).

Každou třídu navštěvuje 24 dětí. Pracujeme podle ŠVP „Objevujeme svět kolem nás“. Podporujeme děti v samostatných pokusech, chválíme je, pozitivně hodnotíme, motivujeme…. Vzdělávací činnosti nejraději realizujeme v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

Přestože letošní školní rok neprožíváme v běžném režimu, máme plno společných krásných zážitků. V posledních 14 dnech navštěvuje naši MŠ pouze 20 dětí – snažíme se tuto nestandartní situaci využít v náš prospěch a zařazujeme  aktivity s vysoce individuálním přístupem, kterého v běžném provozu s plnou třídou dětí nikdy nelze dosáhnout.

Největším přáním nás všech  - dětí i zaměstnanců – je návrat ke klidnému a zdravému režimu pro všechny děti v co nejkratší době.

MŠ Dewetterova

MŠ Dewetterova je 3 třídní odloučené pracoviště MŠ Týn nad Vltavou s kapacitou 70 dětí. Nachází se v pěkném prostředí na pravém břehu Vltavy v blízkosti centra města. Snadná dostupnost okolí umožňuje mnohá pozorování v přírodě a nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, umožňuje řadu pěších výletů.

V době, kdy byly školky zavřené jsme my, paní učitelky z mateřské školy Dewetterova zůstávaly s našimi dětmi v pravidelném kontaktu. Připravovaly jsme pro děti pracovní listy, omalovánky, různé náměty na tvoření. Dokonce jsme pro děti zahrály a natočily video s názvem „Krabicová pohádka“. Největší a stále trvající zájem je o dosud probíhající celoškolkovou vycházkovou hru „Pojďte s námi hledat ….“.

Paní učitelky