Vytvoření nové tůně v Pískovně Třebeč: Nová tůň vznikla na pozemku, který Calla před lety dostala darem v Pískovně Třebeč na Borovansku. Nahradila zarůstající staré tůně a podpořila populace obojživelníků, mimo jiné čolků a blatnic, a dalších vodních živočichů. Vzhledem k deštivému podzimu nemohl do pískovny projet bagr, takže jsme museli přikročit k ručnímu vyhloubení.

Vyřezání náletu v Pískovně Lžín: Pokračovali jsme ve vyřezávání náletu ve Lžíně na Soběslavsku, zejména před hnízdními stěnami samotářských včel. V této pískovně jich každoročně hnízdí několik tisíc, a to včetně ohrožených druhů. Prořezali jsme také okolí tůněk, aby se tolik nezanášely listím. U Pískovny Lžín bylo také nutné opravit informační tabuli, která byla patrně záměrně povalena.

 Vyřezání náletu v Pískovně u Žemličky: Vyřezali jsme náletové dřeviny u největší tůně, v níž se každoročně rozmnožují všechny tři druhy jihočeských čolků (čolek velký, horský a obecný). Došlo i na ruční vytrhávání náletu na místě výskytu rosnatky okrouhlolisté a dalších ohrožených druhů rostlin. Pískovna se nachází nedaleko Hluboké u Borovan.

 „Chránit ohrožené druhy v jihočeských pískovnách můžeme pouze díky podpoře a pomoci řady lidí, kterým je třeba poděkovat. V první řadě jsou to kolegové a přátelé, kteří nám pomáhají přímo fyzickou prací nebo s odbornými konzultacemi. Dále pak drobní dárci, kteří naše projekty podporují finančně. Dlouhodobě nám pomáhají také projekty z grantového programu Ministerstva životního prostředí,“ říká Jiří Řehounek z Cally. 

Biologický průzkum zaměřený na vodní hmyz a obojživelníky: Ve spolupráci s entomologem Vojtěchem Kolářem proběhl letos velký průzkum vodního hmyzu v jihočeských pískovnách, do něhož jsme zahrnuli i všechny tůně na "našich" lokalitách. V průběhu průzkumu byly v několika pískovnách potvrzeny všechny tři druhy jihočeských čolků a vůbec poprvé zaznamenány některé druhy obojživelníků. Zároveň byla nalezena celá řada ohrožených či vzácně se vyskytujících druhů vodních ploštic, brouků a vážek. Výsledky průzkumu využijeme při další péči o pískovny.  

„Bohužel se v několika pískovnách ukázal negativní vliv nepůvodních druhů ryb,“ říká Vojtěch Kolář z Entomologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU. „Kvůli nim se v tůních vyskytovalo mnohem méně druhů, hlavně u břehů, kde byly v mělké vodě s dostatkem vegetace chráněny před rybími predátory. V takových tůních nelze nijak manipulovat s vodní hladinou a je pak velmi obtížné nepůvodní druhy eliminovat. Přenášení ryb nebo jiných vodních živočichů na nové lokality proto rozhodně nedoporučejeme,“ dodává Vojtěch Kolář. 

Monitoring pískoven: Každoročně probíhá v naší režii také biologický průzkum lokalit, které máme v péči. Letos byl kromě výše uvedených zaměřen také na Pískovnu Ledenice, kde jsme vloni a předloni vytvořili kaskádu tří tůní. Zásahy byly velmi úspěšné a dnes se již v tůních rozmnožují čolci a žijí ohrožené druhy brouků a ploštic.

 „V příštím roce se samozřejmě chystáme v ochraně cenných pískoven pokračovat. Čeká nás opět vytváření tůní, obnova písčin, ale i odstranění nepůvodní invazní křídlatky,“ uzavírá Jiří Řehounek.