V současné době probíhá kompletní restaurátorská a stavební obnova někdejšího špitálního kostela Nejsvětější Trojice v Č. Budějovicích. Venkovní niky presbytáře kostela zdobily v minulosti tři malby s námětem sv. Alžběty, tzv. Piety a Nejsvětější Trojice. 

Vzhledem k tomu, že se nedochovaly fragmenty původní výmalby, ani není známa z písemných a fotografických materiálů její podoby, rekonstrukce není možná. Proto se Národní památkový ústav rozhodl vyhlásit veřejnou soutěž na výtvarný návrh nového ztvárnění výzdoby nik. 

Záměrem výstavy je představit veřejnosti všechny návrhy, které do soutěže zaslali studenti uměleckých škol i profesionální umělci. Z návrhů bude odbornou porotou vybrán vítěz, jehož dílo bude realizováno. Do hlasování se může zapojit i veřejnost.

Markéta Slavová, NPÚ