Z aktivně  stráveného týdne v Českém ráji  byly velmi zajímavé okruhy  kolem rybníků v Přírodní rezervaci  Podtrosecká údolí. Jedná se o nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadů v Českém ráji. Nachází se zde chráněné druhy rostlin a živočichů, například pryskyřník velký, rosnatka okrouhlolistá či tolije bahenní, resp. ledňáček říční, čírka obecná, rákosník velký či strnad rákosní. Šli jsme vždy po značkách několik kilometrů, částečně i kolem rybníků. Zahájili jsme výpravu rybníkem Doly, následoval Nebákov, Podsemitský rybník a nakonec jsme si zajeli k opravdovému ráji u Věžického rybníku, kde romantiky využili i filmaři, m.j. k filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Krásu násobilo i hezké počasí, všudypřítomné skály, překrásné výhledy, roubené chaloupky. 

Marie Kadlecová