Mši sloužili ve zcela zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie nad hrobem mučedníka místní farář P. Pavel Jäger, církevní historik a postulátor Toufarova blahořečení P. Tomáš Petráček a salesián P. Ladislav Heryán, který při kázání připomněl podobnost osudů zdejšího kněze s nedávno zemřelým ruským politickým vězněm Alexejem Navalným. U oltáře obklopeného poutníky, kteří se už jinam do kostela nevešli, ministrovali bratři Čapkové z Katovic na Strakonicku, kde působil P. Josef Jílek, popravený koncem války za protinacistický odboj.

Neděle plná vzkazů

Premiéru si zde odbyl i budějovický jáhen a nemocniční kaplan Ondřej Doskočil. „Číhošť jsem navštívil poprvé, určitě ne ale naposledy,“ svěřil se. „Atmosféra místa i pouti mě nesmírně oslovila a zasáhla. Kostel byl nabitý k prasknutí, lidé zaplnili celý prostor včetně kůru a presbytáře, nemluvě o natřískané hospodě, kde při besedě nebylo k hnutí. Přesně to, čemu se komunisti snažili zabránit, se po letech stává skutečností. Číhošť je spontánním poutním místem, které přitahuje davy poutníků, a Toufarova postava se stává inspirací pro řadu lidí bez ohledu na věk, sociální postavení nebo náboženské vyznání,“ dodal jáhen.

Vzpomínkové akce se zúčastnil i básník a publicista Miloš Doležal, autor několika knih o P. Toufarovi, který se už necelé čtyři desítky let neúnavně stará o Toufarův odkaz a má velkou zásluhu o nalezení jeho ostatků v neoznačeném hrobě na Ďáblickém hřbitově v Praze. „Znovu se ukazuje, že ten, který měl být navždy umlčen, promlouvá živoucně,“ zdůraznil Miloš Doležal. „Neděle 25. února odkazovala velice silně k Josefu Toufarovi, k jeho pevnosti a otevřenosti. Kostel, hospoda, poslední žijící pamětníci, poutníci z rozličných končin Čech a Moravy, předjarní světlo, Vysočina… vše se propojovalo a bylo plné vzkazů, odkazů a symbolů. Díky všem za spolupobývání, radost ze setkání,“ dodal básník.

Inspirace knihou

Mezi poutnicemi byla také Ludmila Cepáková z Českých Budějovic, která děkuje za dobře prožitou neděli. „V Číhošti jsem nikdy nebyla, ale měla jsem povědomí o životě P. Toufara, neboť mě oslovila knížka o něm, zapůjčená spřízněnou knihovnicí paní Lenkou,“ uvedla s tím, že právě v knihovně se o pouti, na kterou se vydala s několika přítelkyněmi, dozvěděla. „Bonus pro mne bylo setkání s P. Láďou Heryánem, mým krajanem , kterého jsem poznala, když působil ve farnosti Čtyři Dvory. „Mohla jsem mu osobně popřát k narozeninám, které měl den předtím v sobotu, a dát malou sladkost,“ dodala poutnice.

Lidé si mohli také prohlédnout číhošťskou faru s výstavou o pateru Toufarovi, v místním hostinci se pak u gulášové polévky zúčastnili besedy o jeho životě, současném stavu církve nebo válkách v Ukrajině a Izraeli.