Spolupráce jihočeského folklorního sdružení (JFoS) na tomto kulturním projektu byla „odstartována“ již v květnu tohoto roku v rámci akce „Jižní Čechy hostem v Linci“. V té době Hermína Mocová z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Milan Škoch-předseda JFoS a Thekla Weissengruber - zástupkyně OÖ Landesmuseum, projednali základy účasti jihočeského zastoupení v Aigen-Schläglu.

Za krásného slunného počasí tak hostila Bio Garten Eden v programu s názvem „Tadyhle a támhle, lidová kultura spojuje“ nejen vystupující z Rakouska, ale také členské kolektivy JFoS, Bystřinu ze Zlivi a kapelu i tanečníky Prácheňáčku ze Strakonic. Oba folklorní soubory zaujaly velmi početné publikum a při jejich kulturních programech se často ozýval pokřik „bravo“.

Folklorní soubor Bystřina při svém vystoupení v hornorakouském městě Aigen-Schläg.Zdroj: Milan Škoch

Folklorní soubor Bystřina při svém vystoupení v hornorakouském městě Aigen-Schläg. Foto: Milan Škoch

Důležitým prvkem na uvedené akci byla i prezentace přeshraničního projektu Lidová kultura - Volkskultur AT-CZ, který v současné době s dalšími partnery Jihočeské folklorní sdružení realizuje. Návštěvníci měli k dispozici prezentační panely projektu a odnášeli si i vydané publikace věnované zejména dětských lidovým krojům a tradičním zvykům.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení