Při čekání na záběry jsem si povídala s paní, která měla na starosti casting a ona si posteskla, že shánějí malou holčičku pro „roli“ falešně zpívajícího děvčátka. My doma jednu malou holčičku měli, tak nám paní zaslala nahranou písničku s tím, ať se to neučí zpívat hezky, ať je to falešné.  Po poslechu písně bylo jasné, že to falešně bude, protože tak krásnou, ale náročnou melodii by malá holka za týden do hlavičky stejně nedostala. Hlavní byla slova. Ta zvládla a jelo se do Prahy. V nahrávacím studiu u Radima Hladíka jsme se usadily a Verunka si ještě četla text.
V ten okamžik přišel do studia pan režisér Menzel. Pozdravili jsme se a on přišel k Verunce, že už by mohli začít natáčet. V osmi letech jí bylo opravdu jedno, kdo to je. Pana režiséra nikdy neviděla, tak řekla: „Ještě ne, ještě si to čtu.“ Trochu jsem se zarazila, co bude, ale on se zasmál, pohladil jí a řekl: „Tak si to ještě přečti a půjdeme“.
Za chvilku přišel, nic netušící a vykulenou Verunku vzal za ruku, zavedl jí do vypolstrované místnosti, kde už hrála melodie písničky, řekl: “Zpívej. „ a odešel za námi do přilehlé místnosti. Verunka tam stála, vykuleně se rozhlížela, ale zpívala na celé kolo. Pan režisér se tenkrát moc smál:“ Podívejte se, jak je, chudinka, vykulená, ale zpívá.“ Zavolal na ní: „Tak, ještě jednou!“ A jelo se znovu. Potom vybrali tu nahrávku, která se jim nejvíc hodila, a přivedl jí zpět z nahrávací místnosti.
Tenkrát jsem se osmělila a poprosila, zda se můžeme s panem režisérem vyfotit. „To víte, že jo!“ a popadl Verču do náručí. Radim Hladík nás nafotil a jelo se domů. Její falešně znějící hlásek je v Donšajnech pořád.
Byl to PAN režisér. Ať v Divadle Oskara Nedbala v Táboře, nebo při setkání v Praze byl pohodový, stále dobře naladěný a skromný. Na nás, komparzisty, vždy milý.
Druhé setkání s ním bylo opět v Táboře, při slavnostní premiéře Donšajnů. Tenkrát se udělalo v kavárně Divadla Oskara Nedbala malé posezení, přišel tam s herci opět v dobré náladě a neměl problém se s někým zastavit, pobavit a vyfotit.

 

Jindřiška Nezvedová, Tábor