A víte proč a jak vzniká duha? 
Duhový oblouk se objevuje ve chvíli, kdy prší a vzápětí zasvítí sluníčko. Ve vzduchu totiž zůstávají drobné dešťové kapky, které se chovají jako malé hranoly a díky tomu rozkládají světlo na mnoho barev. Čím větší jsou kapky, tím je duha výraznější.
Velikost oblouku duhy závisí na tom, odkud se na ni právě díváte a jak vysoko na nebi stojí sluníčko. Pokud bude slunce přímo na horizontu, duha vytvoří dokonalý půlkruh. Pokud se ale na duhu budete dívat třeba z letadla, můžete ji občas spatřit jako celý uzavřený kruh.       Zdroj: www.pigy.cz