Naučná stezka Cesta kolem hornického města

Naučná stezka nabízí zajímavý a fundovaný pohled, zejména pro návštěvníky odjinud, do málo známé historie Rudolfova a bezprostředního okolí. Návštěvníci se seznámí s počátky zdejšího kutání, jeho vrcholnou fází i aktivitami, které následovaly po úpadku zdejšího hornictví na počátku 17. století. Naučná stezka má celkem 13 stanovišť.

Kostel sv. Víta

Renesanční kostel, který byl původně luteránský, dnes je římskokatolický. Kostel sv. Víta je dominantou města, ale i širokého okolí. Konají se zde bohoslužby, ale i kulturní a společenské akce.

Hornické muzeum

Perkmistrovský dům neboli sídlo královského hormistra byl vystavěn císařem Rudolfem II. roku 1585. V roce 2014 se z Perkmistrovského domu stalo hornické muzeum, které je rozděleno do tří částí – historie dolování na území jižních Čech, expozice Rudolf II. a jeho město s náhledem do alchymie, prubířství a mincovnictví. Součástí muzea je také muzejní knihovna, víceúčelový sál pro krátkodobé výstavy, přednášky a komorní kulturní akce.

Královský rybník

Královský rybník je součástí kaskády nádrží na Rudolfovském potoce založené v polovině 16. století jako zdroj vody pro pohon vratidel, žentourů a stoup k vytahování a propírání rudy a k odčerpání spodní vody z dolů. Uprostřed hráze je socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Hráz se sochou byla v roce 1963 zapsána jako kulturní památka.

Rybník Jarval a Rudolfovský potok

Rybník Jarval je součástí Rudolfovského potoku. Rudolfovský potok a jeho údolní niva hostí celou řadu vodních a mokřadních živočichů, například rak říční.

Rybník Mrhal

Rybník Mrhal má rybochovný význam, ale zároveň patří mezi nejpůvabnější sportovně-rekreační lokality v okolí Českých Budějovic. Rybník byl založen jako zdroj vody pro pohon důlních a čerpacích strojů v Rudolfovském rudném revíru. Dnes slouží ke koupání a rybaření jako soukromý revír.

Zámeček Lustenek

Jedná se o renesanční zámeček, který byl postaven na konci 16. století. Je chráněn jako kulturní památka České republiky a patří mezi hodnotnou památkou renesanční architektury na Českobudějovicku.

Karolína Korbelová