Ve školní družině jsme si připravili projekt – Listí a stromy a jejich význam pro přírodu i životní prostředí. Propojili jsme tak znalosti z prvouky s pracovními činnostmi a výtvarnou výchovou.

Před přímou prací si děti mohly vyhledat informace o stromech, listech a plodech na internetu. Vše si sepsaly na papír a doladily vlastní kresbou.

Po teoretické části jsme vyrazili na vycházku do přírody, kde jsme pozorovali stromy a děti si posbíraly listy a plody, které si přinesly do družiny, kde začala tvůrčí část projektu. Čtvrtku si rozdělily na čtvrtiny pravítkem a tužkou a otiskovaly na ně své prsty. V každé čtvrtině do jiných odstínů barev. Štětcem a černou temperou orámovaly obraz a obtáhly černě připravené čtvrtiny. Potom si vzaly černý či hnědý barevný papír a bílou pastelkou nakreslily list stromu, ten vystřihly a nalepily doprostřed obrázku. Kdo chtěl, mohl domalovat dle své fantazie, např. oči, nos, ústa, žilky listu.

Projekt děti velmi bavil, některé si vytvořily obrázků více.

Zaslání příspěvku děkujeme Ivě Legátové