Navzdory koronavirové době a různým příkazům a zákazům se z přesunutého červnového termínu uskutečnil v druhé půlce září jubilejní 10. ročník benefičního koncertu „Kdo má rád…“. A koronavir nebyla jediná překážka, která na pořadatele čekala. Letos se koncert přesunul z místního zámku do kulturně společenského domu Máj, který od původního místa konání sídlí jen přes ulici.
Na veliké přilehlé louce se konal už klasicky Dětský den, kde byli různé kolotoče, atrakce, divadlo i stánky pro nejmenší. Děti plnily po městě Nové Hrady na osmi stanovištích různé úkoly a se splněnými disciplínami musely dorazit do cíle, kde na ně čekal již klasicky diplom s jejich jménem a různé dárky, včetně perníčků od pardubického krále perníku Pavla Janoše.
Na tento hravý den pro děti následoval benefiční koncert „Kdo má rád…“, jehož výtěžek je poukázán již po desáté na Dětské a novorozenecké oddělení prachatické nemocnice. A na zvukové zkoušky se postupně dostavovali všichni účinkující, kromě zpěvačky a herečky Yvety Blanarovičové, která svou nepřítomnost omluvila nemocí své maminky, ale jinak dorazili všichni.
Takže s rouškami přes ústa se postupně z aut vynořila herečka Jitka Asterová, která si střihla písničku z muzikálu Mama Mia, mladý zpěvák Tomáš Ringel, s ohromným hlasem, který zároveň dovezl autem Jitku Asterovou a též svoji maminku, Sámer Issa dorazil se svým managerem a dvěma psími miláčky, legenda čs. pop a rockové scény Marcela Březinová a producent a zpěvák Martin France už zde byl od předchozího dne, neboť akci připravoval.
Pro diváky bylo připraveno i jedno pěvecké překvapení a tím byl nejvyšší český operní a muzikálový zpěvák Radim Schwab.
Písnička střídala písničku a diváci, byť s rouškami na ústech, si koncert opravdu užívali, neboť každého interpreta odměnili horlivým potleskem a bylo na nich vidět, že mají tendenci vehementně tančit. Tři z vylosovaných diváků si navíc odnesli dárkové tašky s vínem od jihomoravského vinařství Staňo Mádl a poté se závěrečným songem „Snad za to může láska“ rozloučila s diváky Marcela Březinová a sborově ji přišli podpořit její pěvečtí kolegové.
Moderátorka zpívaného večera Michaela Doležalová tak na závěr pozvala přítomné diváky na 11. ročník této benefice a to na druhou červnovou sobotu roku 2021, pokud nás ovšem všechny opět nezastaví koronavir.

Martin France