Zdálo by se, že v dnešní situaci je odvoz komunálního odpadu naprosto, nebo spíše, okrajovou záležitostí. Nesdílím tento názor. Ze všech médií jsme několikrát denně nabádáni ke zvýšené hygieně, k nošení roušek, ke vzájemné ohleduplnosti. Jsem přesvědčena, že většina obyvatel s nejzákladnějšími pravidly slušného chování nemá problém.

Zajímalo by mě ale, jak uvažují, pokud vůbec, lidé, kteří se chovají naprosto bezohledně, snad přímo hulvátským způsobem, když naplňují kontejner na papírový odpad v českobudějovické Pražské třídě na dohled od autobusové zastávky u Družby. V lepším případě bez rozmýšlení, v horším z lhostejnosti, dávají do kontejneru nesešlapané krabice všech možných velikostí, které zaberou většinu prostoru a zabraňují tak, aby běžný papírový odpad spadl až do spodní části popelnice. Takže za tři dny je nádoba plná a pokud jdete vyhodit pár novin nebo časopisů, nemáte kam.

Spořádaný, nebo také už nadmíru naštvaný občan, který nechce nést sběr zpět domů, sáhne do popelnice, vytáhne nejhořejší krabice, roztrhá je a pak se mu tam vejde i jeho drobný odpad. Pak sice přijde domů bez sběru, ale rukavice, roušku a oděv hází rovnou do pračky. Možná by problém mohla vyřešit radnice přidáním dalšího kontejneru. Pomohlo by to, ale bohužel existuje riziko, že by pořád zůstal problém s těmi neukázněnými občany.

Navíc krabice zabraňují pohybu ramen nakladače v kontejneru při jeho vyprazdňování. Zeptejte se technika, který pravidelně ke kontejnerům přijíždí kvůli odvozu sběru, jak mu tento problém ztěžuje práci, když se snaží nádobu vyprázdnit. A tak se stává, že část odpadu v kontejneru zůstává a zůstává i naprostý svinčík kolem, protože možná, ne každý, kdo tam sběr odhazuje, uvažuje jako člověk.

Když se nad celou situací zamyslím, souvisí hygiena a koronavir? Podle mého ano. Mnohé o nás tento "drobný" příběh vypovídá ve vztahu k tomu "velkému". Ale koho ten "drobný" příběh zajímá?

Musím ještě říci, jak jsem několikrát, už poučená, dávala pozor kdy technik přijede, abych sledovala nakládku na vlastní oči. Nejdříve se snažil to okolo uklízet. Naposledy mu to vůbec nešlo vyhodit, jak to bylo zaseklé, nadával a já jsem se mu vůbec nedivila.Tak tam nechal i ten bordel vedle. Protože lidi jsou opravdu prasata.

Marie Růžičková, České Budějovice