Převážná část obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Mezi  památkové  objekty patří  klášterní komplex  -  klášter  Zlatá Koruna, skvostná  perla středověkého umění a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Klášter patří k mimořádně  cenným  barokním a  gotickým  komplexům. Díky své poloze  v hlubokém  Vltavském údolí si udržel  mnoho z původní  atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán  za jeden z nejcennějších  komplexů  gotické architektury ve střední Evropě.

Marie Kadlecová