O víkendu jsme se vypravili na příjemný výlet. Z Českých Budějovic jsme dojeli do Blanska a odsud jsme se po červené turistické značce  vydali k vodní elektrárně Soběnov. Po cestě jsme ještě obhlédli dětský tábor. Dále jsme po červené, která lemuje naučnou stezku Údolím Černé, šli kolem řeky Černé a kochali s skalisky a krásnou přírodou. Občas jsme se brodili a užívali si, že kromě jednoho rybáře jsme nepotkali ani živáčka. Došli jsme až k rozvalinám gotického hradu Sokolčí, který byl prý od roku 1541 už pustý. Pod zříceninou jsme si opekli buřty a se zájmem sledovali horolezce. Ti se cvičili na skalní stěně, na níž se hrad tyčil. Po obědě jsme pokračovali po červené, po žluté a pak i po modré. Dali jsme si do těla, protože jsme vystoupali až k rozhledně Hrdišťský vrch do výšky 780 m. Ta je vysoká 28 m a na místě stojí krátce, teprve od roku 2018. Rozhledna z dřevěných trámů nebyla zděná, proto jsme na ni mohli vystoupat a rozhlédnout se do okolí. Do Blanska jsme se dostali po modré a odpočinuli jsme si na lavičce u kaple Nejsvětější Trojice nedaleko příjezdové cesty do obce. Užili jsme si o pravdu pěkný den. 

Ludmila Mrázková