Festival je oslavou rozmanitosti a bohatství kultur. Má nám ukázat nejen co my můžeme nabídnout cizincům, ale i to, čím oni obohacují nás. Na místě budou cizinci z mnoha zemí, pro které se jižní Čechy staly novým domovem – od Japonska, přes Indii, Moldávii a Srbsko, Ukrajinu, Velkou Británii, Etiopii až po Peru. Každý má připravený program se zajímavou aktivitou a spoustou zajímavých informací. Kromě toho nás čekají hudební vystoupení v latinsko-amerických a španělských rytmech, výstava obrazů nebo vystoupení ukrajinského komunitního sdružení Nadija. Součástí festivalu bude nová inscenace Malého divadla Jak vytáhnout kořeny – o hledání svých kořenů i sebe sama. A kromě kultury a zajímavostí taky hry a kvízy, vědomostní i zábavné, pod vedením našeho programu Young Caritas. Dopolední část programu je určena školním skupinám. Vstupné je zdarma.

Časový harmonogram: 13 h otevření areálu a stánků cizinců, 13.30 h hudební skupina MyTri, 14.45 h hudební skupina Sambejce, 15.30 h vystoupení ukrajinského komunitního centra Nadija, 16 h inscenace Jak vytáhnout kořeny, 16.30 h Piňata pro děti s překvapením (u stánku Peru), 17 h ukončení festivalu.

Centrum pro cizince při Diecézní charitě České Budějovice nabízí pomoc cizincům i občanům Česka s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Věnuje se převážně problematice cizineckého pobytu, hledání zaměstnání, ubytování nebo tlumočení. Nabízí sociální poradenství i kurzy češtiny. V roce 2023 jeho služeb využilo na 13 tisíc lidí, polovina z toho byli nově příchozí ukrajinští uprchlíci.