Část této dotace byla použita na nákup materiálu, ubytování či stravu našich závodníků, kteří Jihočeský kraj reprezentovali na jednotlivých mistrovstvích republiky (mladí hasiči, dorostenci, muži, ženy a nově též závodníci v disciplíně TFA = „Nejtvrdší hasič“).

Z dotačního příspěvku jsme dále zakoupili materiálové vybavení, konkrétně pracovní stejnokroje a čepice, pro družstvo mladých hasičů okresu Písek (SDH Dobrošov), kteří na akcích hravou formou seznamují veřejnost se základy požární ochrany, ukázky hašení, se záchranou osob a jejich ošetření.

Za další část prostředků jsme nakoupili základní vybavení a propagační předměty pro mladé hasiče.

Ač jsme celkově měli obavy z návratu dětí k trénování, sportování a soutěžení, opak byl k naší velké radosti pravdou. V letošním roce dokonce vzniklo několik kolektivů mladých hasičů, z čehož máme velkou radost. Právě jim a případným dalším malým zájemcům o hasičský sport jsou určeny nakoupené prostředky. Zbytek dotace byl použit k nákupu materiálu (nářadí, překážky, poháry) pro postupové soutěže a pro další činnost krajského sdružení hasičů. Touto cestou si dovolujeme poděkovat Jihočeskému kraji za dlouhodobou a pravidelnou podporu. I díky těmto dotacím jsou sbory dobrovolných hasičů akceschopné a připravené pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Ilona Hrubešová