Motýli se rozmnožují vajíčky, z nichž se vylíhnou housenky, které se zakuklí a přemění se v motýla (viz. foto housenky a lišaje šeříkového). V kukle dochází k naprosté přeměně všech tkání. Housenka se v podstatě rozpustí a z jejich buněk se kolem tzv. zárodečných terčíků vytváří zcela odlišné orgány těla dospělce. Proto se mohou motýl a housenka tak zásadně lišit. Celý cyklus trvá podle druhu různou dobu.
Ve středoevropské oblasti žije téměř 3500 druhů motýlů. Křídla motýlů pokrývají jemné barevné šupinky. Na foce v galerii je housenka lišaje šeříkového, u nás nejhojnějšího z velkých lišajů. Na rozdíl od většiny lišajů, tento dospělec létá i ve dne. Hlavní živnou rostlinou je ptačí zob a šeřík, proto je tento druh hojný v zahradách a na živých plotech. Bohužel zahrádkáři housenky často zabíjejí, přesto, že jsou neškodné. Kukla s krátkou, rovnou pochvou sosáku přezimuje v zemi.   
Motýli jsou indikátory zdravotního stavu krajiny. Během každého roku si můžeme všimnout rapidního úbytku motýlů. Tedy soudný člověk si dokáže představit, v jakém přírodním prostředí žijeme! Opět příčinou je chemizace a velkoplošné hospodaření v zemědělství. Ubývají květnaté louky pro motýlí dospělce a druhy rostlin pro housenky, které se vybranými druhy rostlin živí.

František Novotný