Tentokrát byl naším cílem zámek Koloděje nad Lužnicí (také Mitrowicz), který leží na pravém břehu řeky Lužnice. Zámek je chráněn jako kulturní památka.

Z wikipedie se dozvídáme že  před dnešním zámkem stával na jeho místě původně jen poplužní dvůr s krčmou. Ten roku 1535 připadl do majetku Adama Čabelického ze Soutic, který si na jeho místě nechal zbudovat malé šlechtické sídlo v renesančním slohu o lichoběžníkovém půdorysu s vodním příkopem, napájeným řekou Lužnicí. Roku 1704 byl majetek po dražbě přepsán do vlastnictví hraběte Františka Vratislava z Mitrovic. Mezi léty 1739–1741 nechal František Karel Vratislav z Mitrovic původní renesanční sídlo přestavět na barokní zámek. V roce 1943 avšak rod Vratislavů z Mitrovic vymřel po meči a jedinou dědičkou majetku se stala Marie Terezie, provdaná za svobodného pána Dercsényi. Celý majetek byl následně znárodněn. Při restitucích si zámek nárokovaly dědičky rodu Dercsényi, které poté své znovunabyté majetky rozprodaly. Od roku 2008 je zámek ve vlastnictví firmy Mitrowicz, a.s.

Zámek sice nebyl přístupný, ale  mezi řekou a  zámeckým parkem  je vyvýšený val po kterém procházka  je pastvou pro oči  na obě strany.

A pak 5 km procházka od řeky po červené do lesa a opět směrem k řece nad Permoníkem a zpět do vesnice. 

Zážitky s krásného prosluněného dne  a procházka kolem  krásné jihočeské řeky Lužnice  byly moc hezké.

Marie Kadlecová