Byl to již 6 ročník této soutěže a zúčastnilo se 13 družstev. Protože bylo krásné počasí měla soutěž i mnoho přihlížejících a povzbuzujících diváků.

Vařilo se z vlastních donesených surovin od 13 do 17 hodin, kdy soutěž končila a sedmičlenná porota začala ochutnávat a bodově hodnotit jednotlivá družstva. Bylo uděleno 1, 2,a dvě třetí místa.Vítězná družstva si převzala krásné a hodnotné ceny z rukou organizátorů. I na vesnici se dokáží lidé dobře pobavit.

Věra Pašková