Po roční pauze vzhledem ke koronaviru, se opět naše škola ve spolupráci s rodiči a širokou veřejností, zapojila do tradic oslavy svatého Martina, známého křesťanského světce. Ve čtvrtek 11. listopadu jsme se všichni v pět hodin odpoledne shromáždili před budovou školy a poslechli si několik zajímavých informací ze života biskupa sv. Martina. Též jsme si připomenuli lidové pranostiky spojené s jeho jménem. Příjemnou atmosféru umocnila i celková výzdoba školy. U vchodových dveří do dálky lákala světýlka malých lucerniček, které vyráběly děti z mateřské školy a velké zdobené dlabané svícny z dýní, které vytvořili žáci 4. a 5. ročníku v hodině pracovních činností. Na chodbě v mezipatře na nástěnce můžeme vidět krásnou malbu s námětem sv. Martina na koni. Jedná se o skupinovou práci žáků ve školní družině.

O hudební projev se postarala paní učitelka hudební výchovy, kdy secvičila s žáky píseň Na svatého Martina s doprovodem hudebních nástrojů.

Letos jsme si zpestřili společenskou akci lampionovým průvodem obcí plněním hravých úkolů na třech stanovištích:

1. Skládání puzzle sv. Martina

2. Provlékání mašle na hřívě koně a přeskok přes překážku

3. Hod sněhovou vločkou na cíl

Za správné splnění úkolů každý obdržel razítko a na závěr obdržel sladkou odměnu v rámci obdarovávání.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se v hojném počtu zúčastnili a též si vážíme daru pana Kubíčka, který dětem věnoval dýně na výrobu svícnů.

Budeme se těšit na konec listopadu, kdy snad proběhne další společná venkovní akce – Rozsvícení vánočního stromečku.

vyučující MŠ a ZŠ Žimutice