Také mně připadá takový nápad jako zločin proti zdravému rozumu. Jistě si vzpomínáme, proč byl podchod před několika lety uzavřen. Někteří občané riskantně přecházeli křižovatku, namísto aby využili podchodu. A město místo vyslání strážníka, který by provoz ukáznil, reagovalo tak, že podchod zavřelo. Podle stejné logiky by Praha měla zavřít metro, protože i tam jsou stále neukáznění černí pasažéři. Navíc byl podchod špinavý a zanedbaný - z jednoduchého důvodu: dlouhodobě chyběl jakýkoli úklid.

Cena za rekonstrukci by měla být 80 mil. korun a nikdo se nepozastavuje nad tím, že pořizovací cena byla jistě násobně větší. Jako by tyto dříve vynaložené náklady teď neměly žádnou cenu.

Nádražní ulice před českobudějovickým vlakovým nádražím. Vstupy do podchodu jsou aktuálně zamřížované.
Podchod u nádraží v Budějovicích možná do dvou let zabetonují

Přitom řešení se nabízí za cenu zřejmě srovnatelnou s cenou rekonstrukce. Od počátku provozu podchodu chybí na vstupech eskalátory, které zřejmě byly ze stavby pro úsporu vyškrtnuty (kromě vstupu u centra Mercury). Při jejich doplnění by se podchod stal výrazně atraktivnější a umožnil by zrušit křížení pěšího a silničního provozu. Prostor podchodu by pak vhodně navazoval na rekonstruované vlakové nádraží. Samozřejmě s podmínkou zavedení úklidu a minimálního dozoru, což na autobusovém i vlakovém nádraží probíhá. Jen k tomu prostoru mezi nimi se město nechce znát.

Nespokojený občan Josef Tolar, emeritní sládek Budvaru

Autorovi děkujeme za příspěvek.