V Městském domě kultury Sokolovna v Týně se uskutečnila přednáška Ing. Pavla Juříka na téma bývalého dělostřeleckého cvičiště, které bylo zřízeno u Týna nad Vltavou za vlády Marie Terezie. Na přednášce byl prezentován obrovský význam tohoto cvičiště, spojeného s celkovou reformou tehdejší rakouské artilérie, kterou provedl kníže Josef Václav Liechtenstein. Tímto počinem jsme navázali na předchozí přednášku profesora Rudolfa Krajíce, která se zabývala archeologickým průzkumem dané lokality. Na přednášce byla také představena nová publikace Dělostřelecký polygon – Velký Depot. Barokní dělostřelecká střelnice u Týna nad Vltavou, kterou napsal Ing. Juřík.

Jiří Hladeček