Tydly, fidly bumtarata – otevřete kmotře vrata.
Maškary k Vám přišly hej, bude masopustní rej.
Pozdraven buď hospodáři, ať svítí úsměv na tváři.
Právě přišel průvod masek, aby se tu chvíli zasek.
Nejdřív píseň, potom tanec, my jsme přišli na dlabanec.
Za vše pěkně děkujeme a blahobyt vinšujeme.

Tentokrát „Masopustní veselice“ připadla na pátek 9.února. Všichni se převlékli do masek a s napětím očekávali, jak prožijí tento netradiční den. Dopředu jsme se na celou akci připravili. Celou budovu jsme společnými silami krásně vyzdobili. Družina se zaměřila na okna a zdi v tělocvičně, kde visely fábory, balónky a jednotlivé obličejové masky, které si žáci vyráběli v hodinách výtvarné výchovy. Školka se též kouzelně proměnila. Obrázky klaunů lákaly k soutěžím a hrám. Děti od samého rána tančily, zpívaly a hrály si. Školáci se nejdříve seznámili s historií Masopustu, tento název bývá též označován jako šibřinky, voračky, voráčí, fašank, končiny či karneval. Jeho původ sahá do dávné historie, předkřesťanské oslavě konce zimy. V rámci hodiny slohu jsme si společně četli z knihy Příběhy dvanácti měsíců od J. Krčka a R. Fučíkové. Dozvěděli jsme se, co platilo v minulosti a platí dodnes, že muzika je poloviční zdraví a tanec je nejlepší lék.

Paní učitelky se převlékly za postavu slaměného. Ten býval symbolem bohatství a též plodnosti.

I v letošním školním roce se naše Základní škola a Mateřská škola Žimutice zapojila do projektu Masopust – jeho zvyky a tradice.I v letošním školním roce se naše Základní škola a Mateřská škola Žimutice zapojila do projektu Masopust – jeho zvyky a tradice.Zdroj: vyučující ZŠ a MŠ Žimutice

V půl deváté se škola a školka vydala na tradiční průvod obcí. Zastavili jsme se v obchodě, zemědělském družstvu, obecním úřadě i v místní restauraci. Zpívali jsme všem pro radost masopustní písničky či recitovali básničky. Každému byly předány jako symbol koblihy, které napekla naše paní ředitelka.

Poté následovalo pokračování v tělocvičně školy, kde se představovaly jednotlivé masky. Nechyběly scénky, které si žáci samostatně nacvičili – fotbalisté předvedli svá kouzla s míčem a rybář chytal rybu na udičku. A tance na pohádkové písničky sklidily též úspěch. A co jsme mohli obdivovat? Princezny, víly, vodníka, klauna, fotbalisty, hasičku, roztleskávačku, piráty a mnoho dalších nápaditých masek.

Pro zpestření jsme si zahráli i hry:

1. Šlápoty

2. Podlézání tyčky

3. Předávání míčku v kruhu

4. Nafukování balónků

5. Foukání papírových míčků

Soutěžili jsme ve dvojicích i ve skupinách, střídali jsme se postupně školka a škola. Pro velký zájem jsme některé soutěže i zopakovaly. Radost a chuť ze hry byla nejdůležitější. Není důležité vyhrát, ale užít si pěkně dopoledne.

Protože všechny masky byly krásné, každý obdržel sladkou odměnu.

Text a foto: Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice