close Zavzpomínejte na masopusty na Českobudějovicku info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Zavzpomínejte na masopusty na Českobudějovicku Tentokrát „Masopustní veselice“ připadla na pátek 25. února. Všichni se převlékli do masek a s napětím očekávali, jak prožijí tento netradiční den. Dopředu jsme se na celou akci připravili. Vzhledem k epidemiologické situaci školka oslavovala Maškarní karneval zvlášť ve školce a škola v tělocvičně školy. Celou budovu jsme společnými silami krásně vyzdobili. Na chodbě byly rozvěšeny 3D masky zvířat a malby rozličných masek. Družina se zaměřila na okna a zdi v tělocvičně, kde visely fábory či balónky. Školka se též kouzelně proměnila. Děti od samého rána tančily, zpívaly a hrály si. Školáci se nejdříve seznámili s historií Masopustu, tento název bývá též označován jako šibřinky, fašank, končiny či karneval. Jeho původ sahá do dávné historie, předkřesťanské oslavě konce zimy. Zajímavý je též význam hlavních masek:

Medvěd – maska s nejstarší tradicí, měl magický vliv, ovlivňoval úrodu i plodnost

Kobyla – nesmí chybět v žádném masopustním průvodu. Tradovalo se, že pokud nikdo kobylu nekoupí, bude ve vrcholné fázi masopustu poražena.

Smrt – představovala konec zimy

Laufer – vede celý masopustní průvod

Ženich s nevěstou - dříve se o masopustu konaly svatby

Paní učitelky se převlékly za postavu slaměného. Ten býval symbolem bohatství a též plodnosti, paní vychovatelka šla za kočičku.

V 8 hodin školáci slavnostním nástupem v maskách zahájili Projektový den a již byl čas na diskotéku ve stylu pohádkových písniček. Poté následovalo představování jednotlivých masek. Nechyběly scénky, akrobacie i tanec. A co jsme mohli obdivovat? Například berušku, piráty, šaška, černou kočičku, lišku, cirkusačku, vojáka, fotbalistu, zdravotní sestřičku, včelařku, motorkáře nebo filmové postavy.

Pro zpestření jsme si zahráli i hry:

1. Šlápoty

2. Hod na cíl

3. Předávání míčku v kruhu

Již se blížila 10. hodina a všichni jsme společně vyrazili na masopustní průvod obcí, masopustní písně jsme zpívali občanům venku.

Závěrem maškarního reje byla divadelní a loutková představení v tělocvičně školy, která si připravili členové Čtenářského kroužku a někteří žáci samostatně.

Protože všechny masky byly krásné, každý obdržel malou sladkou odměnu.

U oběda jsme si pochutnávali na výborných masopustních koblihách, které nám napekla paní kuchařka.

Poděkování patří i Obecnímu úřadu v Žimuticích za finanční podporu.

M. Mikesková, D. Ryšlavá, P. Kostelecká, H. Vyhnalová - vyučující ZŠ a MŠ Žimutice