„Mělo by se povinně prodávat víc českých potravin ?“ připojuji do hlasování své

                                                                    A N O

Z těchto důvodů :

1/ v přístupových jednáních do EU „naši vyjednavači“ z důvodů známých jen jim přijali takové podmínky,které způsobily propad zemědělské výroby o 37% oproti roku 1994,kdy jsme ještě byli soběstační.Tento katastrofický vývoj dokládají tato čísla : zemědělská výroba  v roce 1936 činila v přepčtených cenách 80946 mld.Kč, v roce 1989 108633 a v roce 2018 pouze 77700!   

2/ náš zemědělsko-potravinářský komplex /výroba,zpracování,veternární , rostlinolékařská a plemenářská služba,školství,věda,normy pro kvalitu výroby i potravin i laboratoře pro kontrolní činnost/ v 80.letech patřil svými výsledky k předním v Evropě.

3/ naše vlády navíc dokonce svými pobídkami umožnili ovládnutí obchodu s potravinami nadnárodním řetězcům.Tím způsobili jednak ztrátu zisků z jejich prodeje, jednak dovoz cizích potravin a omezení prodeje našich.

4/ Dotace a cenová politika. Po vstupu do EU byly naše zemědělské dotace cca třetinové. Postupně se sice zvyšovaly, ale dosud nejsou stejné. Nejnižší jsou v Lotyšsku 93 E, ostatní „nové země“ včetně ČR jsou na tom podobně. Nejvyšší jsou v Belgii 400 E. Na jejich tvorbě se podílí dotace z EU, ale také vlastní národní dotace jednotlivých států často maskované do dotací na údržbu krajiny a pod. Náš stát na ně bohužel nemá. Výsledkem pak je to, že jestliže na příklad za kilo vepřového masa náš zemědělec dostane kolem 40 Kč, italský nebo španělský kolem 70 Kč. To se to pak  S O U T Ě Ž Í !?

5/ Kvóty. Z počátku byly přistoupivším zemím stanoveny např. na mléko, ale i jiné. Později byly sice zrušeny, ale proč  bychom je my tedy nemohli také zavést na prodej potravin.

6/ Spotřeba um. hnojiv  v čistých živinách na 1 ha v kg je podle mých informací ČR 128, SRN 218, Belgie 287, Irsko 511. Podobně spotřeba pesticidů a herbicidů v kg na 1 ha  ČR 1,98, SRN 3,43, Španělsko 5,62, Belgie 8,09! Co tato čísla vypovídají o kvalitě potravin a o bludech které jsou u nás šířeny sdělovacími prostředky a které bohužel  přebrala i značná část populace o chemizaci a tunách používaných um. hnojiv?

7/ Naše zemědělství patří v dosahovaných výsledcích ke špičce jak v rostlinné,tak živočišné výrobě. Proč sdělovací prostředky neuvedou čísla o těchto úspěších. Patříme, podle mých informací, k nejlepším např. právě ve výnosech zatracované řepky. Jsme s dojivostí  8640 litrů na krávu druzí v EU za Dánskem apod. V ČT a novinách čteme a vidíme lecos. Celá pravicová opozice a podobní pánové jako Prouza a jiní nás děsí v souvislosti se zavedením kvót nedostatkem potravin, zhoršením jejich kvality, zdražením a dokonce frontami i sankcemi EU. Ptám se proto proč tam také např. zrovna v Deníku chybí třeba dvojstrana s vysvětlením názoru opačného?

Ing.Vlastimil Hošek, Holašovice