Beltine je jedním z hlavních svátků tzv. kola roku v rámci keltské mytologie. Představuje slavnostní přechod z temné, chladné poloviny roku do druhé, plné světla a tepla. Oslavy životodárného principu nadcházejícího jara se odráží v celé řadě zvyků.

Patrně nejznámějším je zapalování ohňů – symbolika, opakující se u celé řady kultur. Zapalováním ohňů skládají lidé hold slunečnímu božstvu a snaží se umocnit jejich magickou moc pomocí obětin vhazovaných do plamenů. Žádají o přízeň, snaží se vstřebat ochranný a očistný aspekt ohně.Ačkoli je dnešní podoba tzv. keltských svátků zcela moderní konstrukt, který provazuje prvky tradiční lidové kultury jako květiny, tanec, jídlo a zpěv, duchovní rozměr významných událostí ročního cyklu, k nimž příchod jara bezpochyby patří, si nakonec hledáme každý sám.