Cílem soutěže je přiblížit týmům školáků práci hasičů a policistů a ukázat jim technické vybavení. Účastníci hravou formou na osmi stanovištích získávali základní znalosti a dovednosti potřebné ke zvládání rizikových situací, které mohou nastat v běžném životě. Měli tak jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku práce hasičů a policistů, dostali se do prostorů, které běžně nejsou veřejnosti přístupné, byli i součástí fiktivního zásahu.

Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnil i 1. náměstek primátora Juraj Thoma. „Práce hasičů a policistů si velice vážíme. Hasí nejen požáry, ale i lidské emoce, které se vymknou kontrole. Jsme rádi, že takovéto osvětové akce u nás probíhají, protože děti tak mají jedinečnou příležitost si přiblížit, co musí znát a umět dobrý hasič nebo policista. Držme tedy všem palce, ať zvítězí ti nejlepší!“ povzbudil k výkonům soutěžní týmy náměstek.

Mgr. Jana Novotná