Za příspěvek děkujeme Pavlu Davidovi z Českých Budějovic.