Během dvou vyučovacích hodin lektor představil jednotlivé energetické zdroje a technická řešení výroby elektrické energie. Hovořilo se také o stále nevyřešené otázce skladování elektřiny. Součástí přednášek byly také praktické ukázky: Studenti například roztočili pomocí svítilny mobilního telefonu vrtulku na fotovoltaickém panelu. „Tímto způsobem jste přeměnili špinavou energii na čistou zelenou“ poukázal Tomáš Hejl na fakt, že svůj mobil pravděpodobně nabíjeli v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou světla.

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již dvacátým rokem a doposud se jich zúčastnilo téměř 250 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku. O besedy je velký zájem a vyučující je objednávají opakovaně. Nejvíc oceňují průřezovost obsahu besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu o výhodách a nevýhodách jednotlivých klasických a obnovitelných zdrojů energie a o vlivu výroby elektřiny na životní prostředí. Besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.

Martina Drábková