,,Rybník Bezdrev, založen kolem roku 1490, má platné Povolení k nakládání s vodami, kde je jeho prioritním účelem chov ryb a vodních živočichů. Nedílnou součástí rybářského hospodaření na rybníce je optimalizace vodního prostředí pro chov ryb. Jedním z opatření je hnojení rybníků chlévskou mrvou pro dodání živin do rybníka. Hnojí se vyzrálou mrvou přírodního původu bez chemie. Mrva se umísťuje na dno vypuštěného nebo částečně vypuštěného rybníka v zimních měsících tak, aby jarní tání a přítok vody tuto mrvu rozplavil. Stav, ke kterému došlo v těchto měsících, je ojedinělý a byl způsoben katastrofálním nedostatkem vody v celém povodí rybníka Bezdrev.“

Vedení společnosti, Rybářství Hluboká cz. s.r.o.