Sedmý ročník Mezinárodní technické olympiády byl velmi úspěšný. Do kampusu Vysoké školy technické a ekonomické na Okružní dorazily tři desítky studentů, kteří představili své soutěžní práce ve třech kategoriích: Technická sekce, Humanitní sekce a Základní školy. V kategorii Technická sekce zvítězila Sofya Safiulina ze SPŠ Tábor s prací InPhilogen: vstupní fylogenomický modul, která ohromila odbornou porotu svými znalostmi dané problematiky. V Humanitní sekci vyhrála práce Důchodci na tripu Dominiky Kučerové ze SOŠ a SOU Písek. V sekci Základní školy vyhrála práce 3D model rodinného domu ze školy Liečebno-výchovné sanatorium Poľný Kesov (Kornel Ölvecký, Tomáš Hóka). O vítězích rozhodovaly dvě odborné poroty složené z akademiků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a zástupců středních škol.

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí v jednotlivých krajích České republiky, kdy dochází k setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) a jsou zde představeny konkrétní potřeby kraje. Pro Jihočeský kraj bude konference proběhla v kampusu VŠTE. Rektor Vysoké školy technické a ekonomické Vojtěch Stehel zahájil konferenci úvodním slovem a v průběhu programu vystoupil na téma Aktivity VŠTE ČB v oblasti Smart City. Prezentovali také Mgr. František Talíř, první náměstek hejtmana a náměstek pro životní prostředí, regionální rozvoj a cestovní ruch Jihočeského kraje, nebo například výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Radka Vladyková. Akce byla pořádána ve spolupráci s VŠTE a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby. V rámci konference proběhla Výstava finalistů V. ročníku soutěže Chytrá města 2021.

Vyvrcholením dne byl Reprezentační ples VŠTE. Společenský sál Metropol od 19 hodin přivítal téměř 500 návštěvníků. O organizaci plesu se postaral Úsek vnějších vztahů VŠTE ve spolupráci s agenturou Still Production. Pro návštěvníky byla připravena tematická výzdoba ve stylu techniky, fotokoutek, občerstvení a nabitý program: k tanci skvěle hrála kapela MP3, vystoupení Marka Habána a jeho Disco Dance souboru bylo dechberoucí, úžasnou light show předvedli Spiritus Dracus, před půlnocí se losovala tombola a dražily tři podepsané dresy Black Dogs, a afterparty roztančil DJ Dave Pouštěč.

Klára Havlínová