Jan Farkas – kreslíř, publikuje své obrázky v různých časopisech. Uspořádal mnoho výstav, jak v Čechách, tak v zahraničí. V řadě soutěží získal za svůj kreslený humor ocenění. Výstava potrvá v Jihočeské vědecké knihovně, Na Sadech 27, České Budějovice do 28.2. 2022.

Kateřina Bolechová