Nejprve si děti prošly „námořnickým kolečkem“, aby byly vpuštěny na naši loď, musely pochytat ryby z moře, vyprostit se ze zajetí domorodců, překonat nástrahy ostrova a dorazit k lodi, kde měly připravenou bohatou hostinu. Dokonce si mohly společně přiťuknout i námořnickým drinkem s bublinkami.
Po doplutí mohla začít ta slavnostní chvíle – pasování. Naši malý předškoláci byly kapitánkami lodi pasováni na veliké námořníky, kteří budou pokračovat na své plavbě životem dál.
Doufáme, že budou na naší malinkou školičku s láskou vzpomínat a přejeme jim do života hodně lásky, štěstí a úspěchu.

 paní učitelky (kapitánky),  Petra Kostelecká a Hedvika Vyhnalová